Beräkning av grovfoderareal

Hur mycket mjölk avkastar en ko per år?


Hur mycket grovfoder behövs det för att producera ett kg mjölk?


Hur mycket torrsubstans per år producerar ett ha vall?


Hur många kor?