Mjölkko

Arbetsgång

 1. Börja med att välja en gård med ett antal kor. T ex 100 kor
 2. Kolla igenom fodertabellen
  • Kolla torrsubstans. Stämmer den med din?
  • Kolla näringsinnehåll i grovfoder.
  • Justera kraftfodermedlens näringsinnehåll
  • Har du rätt mineralfoder?
  • Hur mycket grovfoder finns, hur mycket kan du utfodra per dag?
  • Kolla upp priserna på de olika fodermedlen.
 3. Välj fliken foderstat ko
 4. Ange uppgifter om produktion och utfodring
  • Ändra kornas vikt och mjölkavkastning så det stämmer med den grupp du vill räkna på
  • Ändra grundfodergivor
   • Hur använder du grovfodret? Hur mycket får varje ko i respektive grupp?
   • Hur förändras baskraftfoder, proteinkraftfoder och mineralfoder när du ändrar grundutfodringen
  • Håll koll på staplarna.
   • Täcks alla behov?
   • Sker överutfodring? Vad får det för konsekvenser?
    • Ekonomi
    • Stallmiljö
    • Miljö
  • Analysera ekonomin
   • Vilka foder är den största kostnaden för företaget?
   • Hur kan du påverka foderkostnaden?
   • Jämför med dina kompisar.
  • Gör beräkningar för olika avkastningsnivåer